Sponsring

Vi är en stolt samarbetspartner till många fantastiska lokala idrottsföreningar och ideella initiativ i Östergötland. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi meningsfulla aktiviteter för länets barn och ungdomar, en plats att tillhöra och utvecklas samtidigt som de formas till ansvarsfulla medborgare. 

Vi engagerar oss i

Vi fokuserar på att långsiktigt samverka med östgötska samarbetspartners kring barn- och ungdomssatsningar och sociala initiativ. Vår sponsring ska vara inkluderande, jämställd och jämlik. Därför prioriterar vi att sponsra initiativ som är tillgängliga för alla östgötar och speciellt samarbetspartners med ett starkt engagemang i att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi ägs av våra kunder och har därför undersökt kundernas förvätningarpå våra samarbeten inom sponsring för att bidra till trygghet i Östergötland. Våra kunders svar i undersökningen är en viktig faktor för oss när vi utvecklar vår sponsring.

Jämställd fördelning av vårt engagemang

Vi arbetar för  att fördela vår sponsring jämställt och jämlikt. Från och med våren 2019 är vi som första företag i Östergötland FairPay-certifierade. Det innebär att vi arbetar för att vår sponsring ska fördelas jämställt. Vi kommer att prioritera samarbeten som bidrar till ett jämställt samhälle samt öka prioriteringen av sponsring till tjejers idrottande. 

Stiftelsen FairPay arbetar för ökad jämställdhet inom idrott med fokus på ekonomi och sponsring, något de flesta svenska idrottsföreningar är mer eller mindre beroende av. Enligt Fairpay får idag idrottande män i Sverige cirka 2, 9 miljarder kronor mer än kvinnor, i totala sponsorpengar. Det innebär att runt 80 procent av den totala sponsringen går till män, trots att nästan exakt lika många kvinnor som män idrottar. Något man som FairPayer aktivt jobbar för att ändra på.

FairPay

Registerutdrag från belastningsregistret

Från och med 2019 ställer vi krav på att föreningar vi sponsrar årligen begär in registerutdrag från belastningsregistret för föreningens ledare, tränare och domare. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Det finns ett särskilt utdrag för föreningar.

Några av våra samarbeten:

 • Ideella räddningsinsatser
 • Lokal barn- och ungdomsidrott
 • Näringslivsfrämjande verksamheter Ung Företagsamhet i Östergötland och Nyföretagarcentrum.
 • Regional utveckling East Sweden
 • Sociala projekt

Vi sponsrar inte:

 • Enskilda individer
 • Enskilda evenemang som inte är återkommande
 • Evenemang på nationell eller internationell nivå som anordnas inom länet
 • Verksamhet/aktiviteter med ett religiöst eller politiskt syfte
 • Verksamhet/idrotter som förknippas med allvarliga skaderisker eller våld
 • Miljöskadlig verksamhet

Ansök om sponsring