INI - nära dig i 120 länder

Tillsammans med det oberoende försäkringsnätverket INI skapar vi möjligheter och mervärde för företagskunder.

Ett samarbete för problemfria internationella försäkringslösningar.

Försäkringsnätverket INI har som syfte att hjälpa varandras företagskunder med försäkringslösningar lokalt.

Länsförsäkringar är alltid nära dig i 120 länder och kan genom INI erbjuda dig som har din företagsförsäkring hos oss och som har verksamhet utomlands en unik försäkringslösning. Alla företag som har verksamhet utanför Sveriges gränser behöver försäkring för egendom, ansvar och tranportrisker.

Samtliga medlemsbolag i INI är oberoende, ledande inom sina egna marknader med kapacitet, infrastruktur och resurser att erbjuda unika lösningar för dig som företagare med verksamhet utomlands.