Organisation och ledning

Som kund är du delägare och kan påverka

Länsförsäkringar Västernorrland är inte bara ett västernorrländskt företag utan vi är också kundägda. Det betyder alltså att du som kund är delägare och kan påverka vår verksamhet genom att nominera kandidater och rösta vilka som ska representera dig i din kommun i vårt fullmäktigeval. Representanterna är precis som du – kunder i Länsförsäkringar Västernorrland. Läs mer om vårt fullmäktigeval.

I ett kundägt bolag är alla vinnare. De pengar vi tjänar går inte till externa aktieägare, utan stannar hos dig som kund här i Västernorrland. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och bra service. När det går bra för bolaget återinvesteras alltid eventuella vinster i verksamheten eller delas ut till dig som kund, genom till exempel rabatter på försäkringarna.

Så här styrs vi

Fullmäktige
Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Västernorrland och består av 50 kunder.

Fullmäktiges ledamöter
Vanliga frågor och svar om fullmäktige
Valberedningen

Styrelsen
Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Styrelsens ledamöter
Styrelsens arbetsordning 2019

 
Företagsledningen

Styrelsen utser vd som tillsätter företagsledning. Företagsledningen driver bolagets verksamhet.

Företagsledningens kontaktuppgifter